Referat ekstraordinær generalforsamling i Parcelforeningen Solvangen 23. marts 2011

Indkaldelsen er sket fordi der på den ordinære generalforsamling ikke var tilstrækkelig medlemmer tilstede til at kunne vedtage forslaget til vedtægtsændringer.
Der var mødt 20 medlemmer op til den ekstraordinære generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer
3. Honorar til bestyrelsen
4. Evt.

1. Marlene meldte sig som dirigent
2. Keld gennemgik de enkelte forslag til ændring af vedtægterne.
§7, stk. 3 – rentesatsen på 2 % pr. påbegyndt måned ændres til procesrenten
§13, stk. 1 – ændres, så den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april i stedet for februar måned
§13, stk. 3 – ændres således at regnskab og budget ikke skal følge med indkaldelserne, men blot gøres tilgængelig på foreningens hjemmeside
§17, stk. 2 ændres så bestyrelsen og suppleanter vælges for to år af gangen, dog således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år.
§20, stk. 3 – ændres således at regnskabet skal stilles revisor inden 1. februar i stedet for 15. januar

Ændringerne blev sat til afstemning hver for sig, og alle blev vedtaget.

3. Honorar til bestyrelsen.
Punktet var også med på den ordinære generalforsamling, men da det var uklart formuleret, indstille generalforsamlingen, at forslag skulle omformuleres og med på den ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsen forslog et beløb på kr. 1200 årligt pr. medlem af bestyrelsen, beløbet er fundet ud fra hvad foreninger med samme arbejdsopgaver/størrelse tilbyder.
Beløbet dækker alle omkostning for det enkelte medlem
Det forslåede beløb blev vedtaget af forsamlingen
4. Under dette punkt kom vi igen ind på risikoen ved at være kunde i Århus Lokalbank, bestyrelsen kunne oplyse at der arbejdes på at finde en anden bank forbindelse.
Legeplads blev også bragt på banen og den forventes at blive udført inden sommer, ved at medlemmerne arbejder frivilligt 2-3 weekender. Nærmere følger på vores hjemmeside.

Ref. René

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *