Generalforsamling 2022

Vi har i går omdelt invitationen til dette års generalforsamling. Som også kan ses nedenfor. Regnskabet er netop gjort tilgængelig her på hjemmesiden under fanen “økonomi”.

                                                                                               

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Solvangen

Generalforsamlingen for Parcelforeningen afholdes onsdag den 27. april 2022, klokken 20.00 i Solbjerg fritidscenter, hovedgaden 88, 8355 Solbjerg.

Der vil være kage og forfriskninger til alle fremmødte.

Der er følgende agenda til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af underskrevet regnskab. Regnskabet kan ses på vores hjemmeside (solvangen.org, under fanen økonomi).

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. (Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler fastholdelse af det nuværende kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år.)

– På valg til bestyrelsen er:  Carsten Tolderlund, Karen Kring Henneberg og Kim Larsen.

Karen Kring Henneberg og Kim Larsen modtager genvalg.

Carsten Tolderlund modtager ikke genvalg.

Ingen suppleanter er på valg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

– Revisor Glen Danielsen og revisorsuppleant (Anne Bøgh Fangel) er på valg. (Vælges hvert år) Begge modtager genvalg

8. Status for den store grundejerforening

     9. Eventuelt

Vel mødt

Parcelforeningens bestyrelse

Nederst på formularen

      