Referat fra bestyrelsesmøde i Parcelforeningen Solvangen d. 16/3-2022

Deltagere: Jon, Kim Ø., Rasmus, Karen, Carsten

Afbud: Kim Larsen

Dagsorden og referat:

  1. Referat fra sidste møde

Ingen kommentarer

  • Økonomi

Der er dukket nogle ekstra fakturaer frem vedr. snerydning. Der brugt flere penge på snerydning

Regnskabet er klar til godkendelse på generalforsamlingen. Budgettet blev gennemgået og der blev lavet nogen små tilretninger. Budgettet er klar til godkendelse på generalforsamlingen.

  • Vedligehold af området

Vi er meget tilfredse med grønt/hvidt vedligehold i området. Det er rart med en lokal og stabil leverandør, der også selv tager initiativer.

Den planlagte ”blomstereng” på 2000 m2 ved Højen, anlægges i foråret 2022. 

Dæk-gyngerne på legepladsen er nedslidte og udskiftes i foråret 2022.

  • Foreningen generelt

Byggeriet ved Hyldevangen nærmer sig en afslutning. Det har været vanskeligt at komme i dialog med byggeleder, bygherre og entreprenører og diskutere problemer under byggefasen. Vi håber på bedre kommunikation, når byggeriet overgår til privat eje.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling til afholdelse i slutningen af april 2022 i Solbjerg Fritidscenter.

  • Den store Grundejerforening

Ingen opdatering

  • Eventuelt

Ingen indlæg