Bestyrelsesmøde Parcelforeningen Solvangen Onsdag d. 21/9/22

Tilstede:           Jon, Kim Ø, Rasmus, Kim L, Anne

Ad 1:                 Opsamling fra generalforsamling.

Der blev lavet en kort gennemgang af hovedpunkterne.

Ad 2:                 Hvad er der sket siden sidst?

Der er plantet grønt på højen, der skal sås igen. Vi forsøger at få sået flere frø, Jon og Kim vender det og evt. øvrig pleje af området med gartneren. Vi er opmærksomme på, at det afblomstrede område skal slås og det slåede vegetation fjernes inden marts.

Der er foretages reparation af revner i stierne. Colas står for dette.

Der er sprøjtet for græs på fliserne ned mod asfalten for at beskytte denne.

Der er endnu ikke etableret en grundejerforening i Hyldevangen. Vi har været i dialog med kommunen med henblik på at sikre, at området bliver leveret i den stand, som det skal være.

Der er foretaget reparation af trappe ved legepladsen.

Ad 3:                 Vedligehold af området

Der er kommet en henvendelse angående lavthængende grene i buen. Tilsvarende er der et ønske om at beskære buskene ved petanquebanen. Vi får gartneren til at se på det.

Der er en kloak ud for nr. 1, som synes at have svært ved at tage vandmængderne.

Aarhus Vand står for oprensning af vandbassinerne.

Vi har ansøgt om to redningskranse til overløbsbassinerne. Vi afventer svar hos TrygFonden.

Der er blevet gjort opmærksom på, at der bliver kørt på stierne. Der opsættes bomme, så det ikke er muligt at køre her. Dette gøres af Dansk Byggeselskab eller af kommunen.

Der er problemer med at nogle af bommene ikke kan lukke pga. placering af sten. Den store grundejerforening v/Kim Larsen tjekker op på bommenes tilstand.

Ad 4:                 Økonomi

                          Alle har betalt kontingent.

Ad 5:                 Den store forening.

                          Der er ikke noget at bemærke.

Ad 6:                 Eventuelt:      

                          Der er ikke noget at bemærke.