Placering af træer

Beboerne i Hasselvangen 235 har spurgt om det ville være muligt at flytte et par af de fem træer der efter planen skulle placeres øst for deres grund.

Der er nu lavet en ændring i planen, så 2-3 træer flyttes til grunden syd for.

Hvis der er andre, der gerne vil have foretaget mindre justeringer i beplantningsplanen, må I meget gerne sende en mail til bestyrelsen, så vil vi snakke med kommunen om det.

Beplantningsplan

Som alle nok kan se, så har der været en del mere fremskridt på anlægsområdet henover sommeren. Arbejdet foregår efter den vedtagne Beplantningsplan.

Punkter som vi har diskuteret med kommunen er

  • Volden: Vi nævnte vores bekymring om beplantningen på volden. Arkitekten kom med en længere forklaring på, hvad tanken bag det var. Uklippet græs med naturligt præg. Han sagde han fuldstændig kunne stå inde for kvaliteten. Det står ikke til diskussion at volden er vores.
  • Der er udarbejdet en plan for realisering af beplantningesplanen. Bestyrelsen afventer stadig en kopi. Helge sagde at vi godt kunne regne med at planen holder nu. De starter med fællesarealerne og fortsætter med arealerne omkring bebyggelsen, når Kommunen anlægsfolk er færdige
  • Hvis folk gerne vil have flyttet nogle træer i forhold til hvor de idag står på planen er der i stor udstrækning mulighed for dette.
  • Søerne: Arkitekten har også stået for anlægget af søerne i Lystrup (red: disse er stort set algefrie) og sagde at der var ikke lavet noget særligt der, men at vandgennemstrømningen gør forskellen. Helge sagde at vandgennemstrømningen vil stige markant, når de andre storparceller bliver bebygget. Det er iøvrigt Grundejerforeningen der kommer til at skulle stå for vedligehold af søerne. Mht. stiens niveau har man valgt at anlægge den tættere på søen for at give mere variation når man går. De sagde samstemmende at stien ikke vil komme til at stå under vand  – kun kortvarigt ved skybrud f.eks.