Referat fra bestyrelsesmøde i Parcelforeningen Solvangen d. 7-10-2015

Deltagere: Johan, Kim, Jon, Rene

Afbud: Keld, Erik

Dagsorden:

 1. Økonomi
  -Status på indbetalinger for 2015.
  6 husstande mangler betaling for 2015 for i alt 14.400 kr.

  -Status på gæld

  I alt mangler der betaling for 24.000 kr. Der udsendes rykkere til alle der skylder. Der tages personlig kontakt til nogle af skyldnerne (Rene samt Kim tager kontakt. )

  -Prisoverslag på ny vejbelægning

  Der er lavet undersøgelse af omkostningerne til ny vejbelægning for at sikre, at der bliver indbetalt nok til vejfonden.

  De forventede omkostninger er på 1,4 mio. kr. for parcelforeningens andel i nyt slidlag.

  Levetiden anslås til minimum 25 år ved systematisk vedligehold.

  Det vurderes at der indbetales nok til vejfonden.

  Der modtages tilbud på vedligeholdelse for de næste 3 år. Der er småskader og sprækker rundt omkring i området som bør udbedres.

 

 1. Grundejerforening
  Status på
 • Udbud til grønne områder og vinterrydning udbydes fra grundejerforeningen
  Den nuværende ordning fortsættes indtil videre. Der påtænkes at lave et nyt udbud til foråret.
 • Der er indhentet tilbud på 3 nye træer langs grusvejen (Solbjerg Hedevej), som er døde eller knækket. Tilbuddet er accepteret af den store grundejerforening, men træerne er ikke skiftet pt. (Der sendes besked til gartner)
 • Tilbud på fejning af Hasselvangen (den buede fællesvej) indhentes.
  Vores entreprenør har adgang til en fejemaskine, og har givet tilbud på fejning af hele området. Prisen fremgår af budgettet. Området er blevet fejet tidligere på året.
 • Der er udført rensning langs støjvolden af især tidsler og mælkebøtter, ligesom ved kantsten. Der foreslås desuden at der foretages yderligere rengøring på beplantningen på støjvolden, idet der er spredning af andet ukrudt og buske.
 • Planering af nogle områder af stien bag højen er foretaget, så det nu er muligt at klippe græsset.
 • Overdragelse af højen
  Efter kontrol og udbedring af skade i græsset og gensåning af flere områder overtages højen af den store grundejerforening.
 • Det er foretaget kontrol af legepladserne og maling af legepladser. Malingen tages op til foråret.
 • Der foreslås at græsset bag støjvolden klippes hver anden gang, der klippes græs langs højen. (kan klippes med den mindre græs klipper). Det foreslås taget med i et nyt udbud.
 • Træbroen over bækken ved skoven er udbedret og forstærket efter henvendelse til kommunen
 1. Trafikdæmpning på Solbjerg Hedevej
 • Vi kan sende forslag til Solbjergfællesråd, der kan tage det med til Kommunen ved den årlige gennemgang af området. Der kan leveres et oplæg med 3 optioner:
  • Dyr (anlagt cykel sti),
  • Mellem (cykel sti i en side anlagt),
  • Billig (striber som cykelsti)
 • Der har været kontakt til plan og teknik i Kommunen. Jon sender oplæg til Brian i Solbjerg Fællesråd.
 • Status på politikontrol

Der har været politikontrol på Solbjerg Hedevej, men der er stadig mange, der kører for stærkt.

 1. Diverse
 • Grøn installationskasse ved Solbjerg Hedevej 61 er rettet op efter henvendelse til TDC.
 • Nedgravning af kabler, der stikker op af jorden, er husejerens ansvar, idet det er kabler der ikke er blevet afsluttet korrekt i forbindelse med husbygning.
 • Hasselvangen 281, der står uden beklædning, er ifølge ejeren sat til salg. Haven er blevet passet efter henvendelse til ejeren.
 • Fordybning i asfalten ved Rema1000 er udbedret efter henvendelse til kommunen
 • Høringssvaret, der blev lavet til busrute 20 omlægning, er blevet overhørt. Der har været underskriftsindsamling mod omlægningen med over 1000 underskrifter.
 • Kunst til markering af sti til viadukt mod søen er igangsat. Efterfølgende laves kunst i viadukt og ved søen.
 • Kim deltager i repræsentantskabsmøde i Solbjerg Fællesråd som afholdes Mandag d. 2. November 2015
 1. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes i februar 2016, medmindre der er grund til at mødes inden.

Generalforsamlingen skal afholdes inden afslutningen af marts. Der bookes mødelokale i Fritidscenteret en tirsdag/onsdag/torsdag ca. midt i marts. Der bestilles smørrebrød.