Referat fra bestyrelsesmøde

Parcelforeningen Solvangen d. 14/1-2021

Deltagere: Jon, Kim, Johan, Carsten, Rasmus, Karen (Online møde i Teams)

Afbud:

Dagsorden og referat:

  1. Referat fra sidste møde

Ingen kommentarer

  • Økonomi

Udkast til budget for 2021 tilrettes. Herunder indtægter fra kontingent, udgifter til grønt/hvidt vedligehold, udgifter til vedligehold af kloaker samt udgifter til vedligehold af asfalt på stier. Der tilføjes separat post til vedligehold af legepladserne.

  • Vedligehold af området

Der er bestilt forskellige reservedele til reparation af legepladserne.

Reb/kæder på gyngestativer udskiftes. Der udskiftes en plade på legestativ. Samlede udgifter ca. 2500 kr.

Der indhentes tilbud på udskiftning af stolper på gyngestativer og udskiftning af babygynge.

Holst Kloakservice bestilles til at ordne de sidste fordelingsrør fra fællesområderne.

Der forventes vedligeholdelsesarbejde på asfalt og stier for 30.000. Kanter på cykelstier og stier skal vedligeholdes. Udgiften er fælles med den store grundejerforening

  • Foreningen generelt

Ingen indlæg

  • Den store grundejerforening

Det undersøges om der kan/skal sættes flere bomme op fra enkelte cykelstier da der er blevet kørt store lastbiler med byggematerialer på cykelstierne.

Der er ansøgt om tilladelse til anlæg af fartdæmpende foranstaltninger på ”Buen” på Hasselvangen. Der afventes svar fra Kommune/Politi. Forventet anlægsstart er foråret 2021

  • Eventuelt

Bestyrelsen påtænker at udskyde årets generalforsamling til maj måned i håb om at kunne afholde en fysisk samling. Vedtægterne tillader heller ikke umiddelbart at generalforsamlingen afholdes virtuelt. Bestyrelsens forslag til budget og regnskab vil blive lagt på hjemmesiden.