Sådan kommer legepladserne til at se ud

Her kan I se hvordan legepladserne kommer til at se ud:

Status på Legeplads

Vi har i bestyrelsen længe arbejdet på etableringen af to legepladser på grundejerforeningens fællesarealer og planen var at de skulle have været etableret i løbet af sommeren, men planerne er blevet forsinket, fordi vi skal have byggetilladelse fra kommunen. Dette har vi endnu ikke fået.

Processen er bla. blevet forsinket pga. barselsorlov, ferie og skiftende sagsbehandlere ved Aarhus Kommune.

Vi arbejder selvfølgelig stadig aktivt på at få byggetilladelsen.

Vi håber at vi snarest kan informere om, at opførelsen af legepladsen kan gå i gang.

Legepladser

Vi har spurgt kommunen om penge til anlæg af legepladser. Der er afsat 50.000 kr men der er i regi af grundejerforeningen, og dem bør vi jo nok have med på råd før vi når alt for langt med planlægningen. Helge foreslog at vi etablerede grundejerforeningen i løbet af efteråret