Parcelforeningen Solvangen bestyrelsesmøde 30/6-2014

Sted: Hasselvangen 24

Tilstede: Jon, Johan, Erik, Kim og Keld

Afbud: Rene

1.  Liste med medlemmer til indberetning til Betalingsservice eller lignende automatisk indkrævning

Rene må bestemme hvornår og om vi skal overgå til betalingsservice.

Johan opdaterer listen. Keld finder ud af hvilket format listen skal være i for at vi kan få medlemsblad fra parcelhusejernes landsforening.

2.  Status på økonomi og overdragelse af økonomi:

Vi har nu klarhed over hvem der skylder hvad. Rene og Keld begynder snarest at kontakte dem der skylder.

3. status grundejerforening.

Der har været generalforsamling, hvor der blev afsat 25000 kr til ny planter i bede. Gartneren er ved at give tilbud på nye planter.

Brabrand boligforening har fået lov til i en prøveperiode på et år at benytte fælleshuset hos Århus omegn. Hvis dette bliver en succes kan andre i området, som f.eks. solvangen måske også få lov at benytte dette.

Der er planlagt 33 nye ejerboliger på den sidste del af pilevangen:

http://www.casafutura.dk/concept/22

Disse vil blive bygget efterhånden som de bliver solgt, på samme måde som de hvide Eurodan huse blev det.

Og ved siden af er kommunen ved at færdiggøre den sidste del af det grønne område som beskrevet i beplantningsplanen, som ligger under punktet Materiale her på siden.

4. Status på Grønne områder

Gartneren er ved at give tilbud på nye planter. Der er ønske om at få udskiftet brombærbuske på volden med fjeldribs eller lignende. Der er ønske om at få lavet / planeret den servicesti der er på indersiden af volden, så man køre der med en plæneklipper. Folk har svært ved at gå der.

Erik og Keld skal have lavet et nyt udbud på grøn og vintervedligeholdelse.

5. Trafikdæmpning

Kim og Johan kigger på det, og tager kontakt til andre grundejerforeninger i området hvis det er nødvendigt.

Kim og Johan kigger på evt. bus på til området. Der kan tages kontakt til solbjerg fællesråd.

Der etableres afspærring ved siden af bommene der er ved overkørslen til egevangen, for at højne sikkerheden for ”de små trafikanter / cykelister”.

6.  Højhastighedstog forbi området

Rene er ved at se om han kan finde noget materiale på en 3 linieføring omkring solbjerg, som på et tidspunkt har været skitseret med en linieføring langs landevejen.

Forslag:

Bedre bespisning ved generalforsamling for at trække flere folk til, da der har været meget lille fremmøde til de sidste generalforsamlinger.

Forslaget blev vedtaget.

 

Næste møde ultimo august eller primo september.

 

Referent: Keld