Referat af bestyrelsesmøde d. 6. juni

Deltagere: Heidi, Keld, Henrik, Rene og Anne
Afbud: Bo

Dagsorden

1. Økonomistatus
2. Evaluering af legeplads
3. Affaldsspande
4. Trafikproblemer

Økonomistatus
Bo havde ikke mulighed for at deltage i møde men laver en opgørelse som også vil indeholde en opgørelse af status for indbetalinger. Bestyrelsen har besluttet at de som ikke har betalt kontingent efter standard procedure vil få tilsendt 2 rykkere inden det går til inkasso.

Vi talte desuden om hvordan ekstraudgifterne i forbindelse med opførelse af legepladsen skal konteres. Vi besluttede at udgifterne lægges ind under passende poster på budgettet.

Evaluering af opførelsen af legeplads
Opførelsen af legepladsen gik over al forventning. Bestyrelsen vil gerne sige tak for den stor opbakning til opførelsen. Særlig tak til Bent Svith for lån af gravemaskine og SAO for træ til galger.

Affaldsspande
Rene har undersøgt mulighederne for at få opsat affaldsspande, og har fundet en løsning, som vi bringer videre til grundejerforeningen. Det samme gælder hunde høm-høm posebeholdere.

Trafikproblemer
Vi havde igen problemerne med høj fart på Solbjerg Hedevej og “buen” på agendaen. Vi blev enige om at tage problemerne op med kommunen med henblik på at finde nogle mulige løsninger på problematikken. Henrik tager kontakt til kommunen.