Indkaldelse til generalforsamling den 2/10-2013

Der afholdes generalforsamling for Parcelforeningen Solvangen d. 2/10 kl. 19.30. Mødet finder sted i Store Sal i Fritidscenteret på Solbjerg Hovedgade 88.

Det er vigtigt at du/I møder op, da vi har behov for tre nye bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en revisor til foreningen. Da både vores formand og kasserer forlader bestyrelsen har vi brug for nogle folk med interesse/erfaring med regnskab.

Generalforsamlingen er i år desværre forsinket, da regnskabet har været forsinket. Det beklager vi. Mere herom til selve generalforsamlingen. Det reviderede regnskab ligger her 

Dagsorden til generalforsamling

1 ) Valg af dirigent og referent

2 ) Beretning om det forløbne år, herunder:

– Kontingentbetalinger

– Overdragelse af område

– Opførelses af lejeplads, grundejerforening tilbagebetaling af lån for lejeplads.

3 ) Regnskab

– Gennemgang af regnskabet og det kommende budget ved kasseren

– Orientering om fremtidige restancer

4 ) Rettidigt indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om følgende:

– Kontingentindbetaling via NETS (PBS)

– Nedsættelse af bestyrelseshonorar

– Ejendomsmægler gebyr fastsættes til 250.- pr. forespørgsel

5 ) Budget for næste år, herunder kontingent

6 ) Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter

Vi har brug for tre nye bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Bo Binau, Henrik Lykkeberg og Bo Christensen. Ingen af disse genopstiller. Anne Fangel, Rene J. Hansen og Keld Stoltenborg er ikke på valg.

7 ) Valg af revisor + suppleanter

Vi har brug for 1 ny revisor og 1 ny suppleant.

Den nuværende revisor genopstiller ikke.

8 ) Status fra den store grundejerforening

– Hvad skal der ske? Hvordan og hvornår?

13 ) Eventuelt