Asfalt, Lysmaster og færdiggørelse af veje.

Rettelse:  der er før skrevet følgende:

Hvis man ikke har nogle sten af en bestemt type, som man ønsker lagt, vil kommunen ligge Holmegårdssten i farven grå (14 x 21 cm), fra kantstenen til skel.

Det er ikke Holmegårdssten i farven grå (14 x 21 cm),  som kommunen vil ligge, men Herregårdssten i farven grå (14 x 21 cm).

Færdig Asfalt:

Kommunen vil ligge færdig asfalt når en stikvej / et område er:

Fuldt udbygget på alle matrikler

Færdiganlagt med græs, kantsten, rabatter o.s.v.

Dette vil ske efter en i hvert tilfælde konkret vurdering som kan være afhængig af andre faktorer end de ovenstående.

Lysmaster, el og telefonskabe vil blive rettet når hele området er færdig anlagt.

Der vil blive opsat skilte efter denne Tegning over skilte i Solvangen

Referat af bestyrelsesmøde den 20.8.2009

1.Valg af bank

Vi har fået lidt forskellige tilbud – dog ingen specielt gode. Anne og Bo undersøger hhv. Jyske Bank og Århus Lokalbank i morgen. Bo træffer det endelige valg.

2. Kontingentopkrævning

Bo og Marlene står for opkrævning og inkassering denne gang. Girokort skal ud i starten af uge 35. Vi satser dog på at bruge PBS fremover.

3. Hjemmesiden

Rune har gennemgået hjemmesiden for os – vi tror, vi nu kan finde ud af det.

4. Beplantning

Anne og Keld er i beplantningsudvalget, og kan træffe beslutninger på foreningens vegne. Begge er dog meget interesserede i, at Rasmus, Hasselvangen 44 og Erik fra Solbjerg Hedevej 101, der har kendskab til/erfaring med anlægsprojekter/beplantning, involverer sig.

Plan: Anne og Keld inviterer Rasmus og Erik på spadseretur i kvarteret inden længe…

Ang. Vejtræer i området, så har kommunen tilbudt kirsebærtræer i stedet for hvidtjørn. Det er ok med os – kan man finde nogle træer, der bliver knap så høje, er det fint, ellers er kirsebærtræerne fine.

5. Legepladser

Bo og Berit bruger vinteren på at lægge en plan for legepladserne – arbejdet går i gang i det tidlige forår, så legepladserne står klar til næste sommer. Vi kan ikke rigtig gå i gang nu alligevel, da fællesområderne skal være færdige først.

Vi skal finde en forsikring – Bo er på sagen.

6. Solbjerg Fællesråd

Vi melder os ind – Anne bliver kontaktperson.

7. Trafik på Solbjerg Hedevej

Der er en beboer, der har kontaktet Carl Stahl, om det er muligt at lastbilchaufføren kan parkere et andet sted end på Solbjerg Hedevej lige over for indkørslen til Birkevangen – det giver meget dårligt udsyn. Vi har konstateret, at lastbilen i dag er rykket 50-100 meter, hvilket er lidt bedre, men vi kunne stadig ønske os det endnu bedre.

I henhold til lokalplanen må lastbilen faktisk holde der, men vi vil anmode kommunen om at overveje om parkeringsreglerne skal ændres, eller om man kan lave markerede parkeringsbåse på hedevejen. Keld kontakter de relevante personer inden for kommunen.

Bestyrelsen vil lave et indlæg på hjemmesiden, hvor der henstilles til at man tænker over farten, når man kører i kvarteret.

Keld undersøger muligheden for at få 30km zoner inde i vængerne og cykelsti på Solbjerg Hedevej.

8. Grundejerforeningen

Marlene taler med Helge omkring stiftelsen af de andre parcelforeninger. Helge vil gerne have den store grundejerforening stiftet snarest – det er ok med os, forudsat at de andre parcelforeninger er stiftet først!

Der skal også være styr på en fordelingsnøgle for fællesudgifterne.

Opdateret handlingsplan for færdiggørelse af veje

Store sten i området vil blive fjernet efterhånden som entreprenørerne kommer frem til dem. Der må ikke ligge sten på stierne. Dette er gjort i den første byggefase for at forhindre store lastbiler og lignende i at køre på og ødelægge stierne. Derfor bliver de nu fjernet.
Kommunen er gået i gang med kantsten på Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115.
Da kommunens planlægningsfolk var på ferie, var der desværre ikke kommet en seddel i postkasserne hos beboerne på Etape 1.
På de næste etaper vil der komme en seddel i postkasserne hos beboerne ca. en uge før arbejdet påbegyndes.
En mere præsis tidsplan kunne man ikke give, da der er mange faktorer der indvirker på hastigheden af arbejdet. Der er dog en aftale om at arbejdet bør være afsluttet April 2010..
Rækkefølgen er som følger:
Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115.
Etape 2, Solbjerg Hedevej 61 – 99.
Etape 3, Hasselvangen 1 – 11.
Etape 4, Hasselvangen 13 – 23.
Etape 5, Hasselvangen 225 – 249.
Etape 6, Hasselvangen 251 – 281.
Etape 7, Hasselvangen 50 – 68.
Etape 8, Hasselvangen 32 – 48.
Etape 9, Hasselvangen 2 – 30.
Der er sat en række kantsten tirsdag d. 4/8 på Etape 1.
Det er den måde og højde, som alle kantsten vil blive sat på, så kig på Solbjerg Hedevej 101 – 115, hvis du vil vide hvordan det bliver. Når kantstenene er sat, vil der komme en færdig asfalt på. Der vil fra den færdige asfalt til overkant kantsten være en højdeforskel ca. 7 cm.
Kommunen tilbyder i den forbindelse at lægge fliser i overkørslerne foran de enkelte huse. Det stykke kommunen tilbyder at lægge er stykket fra kantstenen indtil skel. Hvis I ønsker dette skal I sørge for at have fliserne parate, når anlægsfolkene går i gang på jeres vej, og fortælle dem hvad i ønsker / forventer.                                                                                   Hvis man ikke har nogle sten af en bestemt type, som man ønsker lagt, vil kommunen ligge Holmegårdssten i farven grå (14 x 21 cm), fra kantstenen til skel.
Man kan desuden tilkøbe ydelser fra anlægsfolkene, hvis man får behov for at lægge dele af indkørslen om i forbindelse med etableringen af overkørslen. Entreprenøren som står for arbejdet er:
SVEND ERIK LIND A/S
Reballevej 6, Åes 8700 Horsens Tlf: 75 669180
Kontaktperson hos SVEND ERIK LIND A/S: Tonny Jakobsen  4080 9335  t.j@se-lind.dk
Kommunens kontaktperson: Karsten Jensen   8940 4954  /   2920 8649    kaje@aarhus.dk
Solvangens kontaktperson: Keld Stoltenborg  5049 6599  keld@solvangen.org   eller hele bestyrelsen:  bestyrelsen@solvangen.org.
Man er også velkommen til at kontakte de folk som udfører arbejdet på stedet med sine spørgsmål.
Kommunen har lavet en Vejledning til overkørsler, som indeholder de fleste væsentlige oplysninger – så sørg for at læse den også!

Store sten i området vil blive fjernet efterhånden som entreprenørerne kommer frem til dem. Der må ikke ligge sten på stierne. Dette er gjort i den første byggefase for at forhindre store lastbiler og lignende i at køre på og ødelægge stierne. Derfor bliver de nu fjernet.

Kommunen er gået i gang med kantsten på Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115. Da kommunens planlægningsfolk var på ferie, var der desværre ikke kommet en seddel i postkasserne hos beboerne på Etape 1. På de næste etaper vil der komme en seddel i postkasserne hos beboerne ca. en uge før arbejdet påbegyndes.

En mere præsis tidsplan kunne man ikke give, da der er mange faktorer der indvirker på hastigheden af arbejdet. Der er dog en aftale om at arbejdet bør være afsluttet April 2010. Rækkefølgen er som følger:

  • Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115.
  • Etape 2, Solbjerg Hedevej 61 – 99.
  • Etape 3, Hasselvangen 1 – 11.
  • Etape 4, Hasselvangen 13 – 23.
  • Etape 5, Hasselvangen 225 – 249.
  • Etape 6, Hasselvangen 251 – 281.
  • Etape 7, Hasselvangen 50 – 68.
  • Etape 8, Hasselvangen 32 – 48.
  • Etape 9, Hasselvangen 2 – 30.

Der er sat kantsten på Etape 1. Det er den måde og højde, som alle kantsten vil blive sat på, så kig på Solbjerg Hedevej 101 – 115, hvis du vil vide hvordan det bliver. Når kantstenene er sat, vil der komme en færdig asfalt på. Der vil fra den færdige asfalt til overkant kantsten være en højdeforskel ca. 7 cm.

Kommunen tilbyder i den forbindelse at lægge fliser i overkørslerne foran de enkelte huse. Det stykke kommunen tilbyder at lægge er stykket fra kantstenen indtil skel. Hvis I ønsker dette skal I sørge for at have fliserne parate, når anlægsfolkene går i gang på jeres vej, og fortælle dem hvad i ønsker / forventer. Hvis man ikke har nogle sten af en bestemt type, som man ønsker lagt, vil kommunen ligge Holmegårdssten i farven grå (14 x 21 cm), fra kantstenen til skel.

Man kan desuden tilkøbe ydelser fra anlægsfolkene, hvis man får behov for at lægge dele af indkørslen om i forbindelse med etableringen af overkørslen.

Entreprenøren som står for arbejdet er: SVEND ERIK LIND A/S, Reballevej 6, Åes 8700 Horsens Tlf: 75 669180

Kontaktperson hos SVEND ERIK LIND A/S: Tonny Jakobsen  4080 9335  t.j@se-lind.dk

Kommunens kontaktperson: Karsten Jensen   8940 4954  /   2920 8649    kaje@aarhus.dk

Solvangens kontaktperson: Keld Stoltenborg  5049 6599  keld@solvangen.org   eller hele bestyrelsen:  bestyrelsen@solvangen.org.

Man er også velkommen til at kontakte de folk som udfører arbejdet på stedet med sine spørgsmål.

Kommunen har lavet en Vejledning til overkørsler, som indeholder de fleste væsentlige oplysninger – så sørg for at læse den også!

Placering af træer

Beboerne i Hasselvangen 235 har spurgt om det ville være muligt at flytte et par af de fem træer der efter planen skulle placeres øst for deres grund.

Der er nu lavet en ændring i planen, så 2-3 træer flyttes til grunden syd for.

Hvis der er andre, der gerne vil have foretaget mindre justeringer i beplantningsplanen, må I meget gerne sende en mail til bestyrelsen, så vil vi snakke med kommunen om det.