Referat af bestyrelsesmøde d. 11. December

Tilstede: Keld, Anne og Bo Binau

Afbud: Bo Christensen, Henrik og Rene

 

Dagsorden

  1. snerydning
  2. Økonomi
  3. Trafikdæmpning
  4. Vejproblematikker
  5. Gennemgang af område
  6. Status fra grundejerforening
  7. Standardbrev til nye beboere i området?
  8. Regnskab

Snerydning
Snesæsonen er i gang og der mangler rydning på stien mellem Hasselvangen 229 og 231. Keld kontakter firmaet som rydder.
Vi modtager gerne henvendelser vedr. evt. manglende rydning.

Økonomi
Bo havde sendt en status på økonomien. Alle vores penge er overført til Jyske Bank, men hvis et medlem skulle komme til at indbetale kontingent til Århus Lokalbanken har vi stadig kontoen der. Der er gjort status pr. 6/12 for 2. kontingentindbetaling i 2012. Pr. denne dato er der desværre kun 60 parceller der har indbetalt. Der udsendes betalingspåmindelse i weekenden uge 50.

Trafikdæmpning.
Bestyrelsen afventer svar på forespørgsel om trafikdæmpning.

Vejproblematikker.
Der er den sidste tid blevet lavet forskelligt asfaltarbejde på vejene udfor sh 111, hv 241 og en under stikvej ved hv 225. Kvaliteten lader noget tilbage. Keld tager kontakt til Århus Kommune for at høre, hvorfor vi ikke er orienteret og for at sikre at manglerne bliver udbedret. Status er at SH 111, hv 241 kun er lappet og der mangler endelig færdig asfalt. Hv. 225 er lavet af el-selskabet og de er gjort opmærksom på det. Hvis der sker yderligere vil el-selskabet blive kontaktet igen.

Gennemgang af grønne område
Vi skal have gennemgået området for at se om der er noget der er gået ud og om Aarhus Kommune har erstattet de busket der er gået ud. René og Keld gennemgår området.
Er sket, og det der er gået ud vil blive skiftet.

Status fra Grundejerforening.
Keld gjorde status på kontingentindbetaling til grundejerforenignen. Der er en parcelforening, der mangler at indbetale og der er sendt rykkere ud (2.rykker). der er kontakt til boligforeningen, som er ved at etablere en parcelforening for beboerne, der så vil betale. Der er lovet at betalingen kommer.
Standardbrev til nye beboere i området?
Skal der laves et standard brev til nye beboere i området?
Anne vil lave et udkast.

Regnskab.
Bo vil prøve at få regnskabet klar først i det nye år.

Referent: Keld