Referat fra bestyrelsesmøde

24/9-2020

Deltagere: Jon, Kim, Johan, Carsten

Afbud: Anastacia, Karen, Rasmus

Dagsorden og referat:

Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer

Økonomi
Alle medlemmer har betalt kontingent til foreningen. Enkelte måtte have en rykkerskrivelse.

Vedligehold af området
Der er konstateret fejl/defekter på legepladserne. Rasmus sørger for at udbedre fejl og mangler.

Der arbejdes med tilbud på udskiftning af stolper på gyngestativer. Jon følger op på sagen.

Vi mangler at få renset de sidste kloakstikledninger på fællesarealerne. Jorden var for blød til at køre på sidste gang Holst Kloakservice var på besøg. Jon følger op på sagen.

Det blev diskuteret om procentfordelingen af veje/stier er korrekt. Der er behov for en opdateret  opmåling i forhold til vurdering af udgifterne til vedligehold af asfalt.

Parcelforeningen Solvangen betaler ikke direkte regninger til grønt vedligehold men 45/55% til hvidt vedligehold. Grønt vedligehold betales via kontingentet til den store Grundejerforening.

Foreningen generelt
Ingen indlæg

Den store grundejer forening
Der etableres ca. 6 vejbump på ”buen” i Hasselvangen. Dette sker som en naturlig del af projektet omkring max. 40 km/t zone i hele Solbjerg. Der er tendens til at folk kører stærkt når der drejes fra Solbjerg Hedevej ind på Hasselvangen. Projekt og økonomi afholdes af den store Grundejerforening.

Det undersøges om der er behov for en ekstra indbetaling til vejfonden. Dette afgøres sidst på året.

Eventuelt
Den nye lokalplan for området ved Fakta samt Byporten blev diskuteret. Herunder om stisystemerne fra Hasselvangen hænger sammen med det nye område.