Asfalt, Lysmaster og færdiggørelse af veje.

Rettelse:  der er før skrevet følgende:

Hvis man ikke har nogle sten af en bestemt type, som man ønsker lagt, vil kommunen ligge Holmegårdssten i farven grå (14 x 21 cm), fra kantstenen til skel.

Det er ikke Holmegårdssten i farven grå (14 x 21 cm),  som kommunen vil ligge, men Herregårdssten i farven grå (14 x 21 cm).

Færdig Asfalt:

Kommunen vil ligge færdig asfalt når en stikvej / et område er:

Fuldt udbygget på alle matrikler

Færdiganlagt med græs, kantsten, rabatter o.s.v.

Dette vil ske efter en i hvert tilfælde konkret vurdering som kan være afhængig af andre faktorer end de ovenstående.

Lysmaster, el og telefonskabe vil blive rettet når hele området er færdig anlagt.

Der vil blive opsat skilte efter denne Tegning over skilte i Solvangen

Opdateret handlingsplan for færdiggørelse af veje

Store sten i området vil blive fjernet efterhånden som entreprenørerne kommer frem til dem. Der må ikke ligge sten på stierne. Dette er gjort i den første byggefase for at forhindre store lastbiler og lignende i at køre på og ødelægge stierne. Derfor bliver de nu fjernet.
Kommunen er gået i gang med kantsten på Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115.
Da kommunens planlægningsfolk var på ferie, var der desværre ikke kommet en seddel i postkasserne hos beboerne på Etape 1.
På de næste etaper vil der komme en seddel i postkasserne hos beboerne ca. en uge før arbejdet påbegyndes.
En mere præsis tidsplan kunne man ikke give, da der er mange faktorer der indvirker på hastigheden af arbejdet. Der er dog en aftale om at arbejdet bør være afsluttet April 2010..
Rækkefølgen er som følger:
Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115.
Etape 2, Solbjerg Hedevej 61 – 99.
Etape 3, Hasselvangen 1 – 11.
Etape 4, Hasselvangen 13 – 23.
Etape 5, Hasselvangen 225 – 249.
Etape 6, Hasselvangen 251 – 281.
Etape 7, Hasselvangen 50 – 68.
Etape 8, Hasselvangen 32 – 48.
Etape 9, Hasselvangen 2 – 30.
Der er sat en række kantsten tirsdag d. 4/8 på Etape 1.
Det er den måde og højde, som alle kantsten vil blive sat på, så kig på Solbjerg Hedevej 101 – 115, hvis du vil vide hvordan det bliver. Når kantstenene er sat, vil der komme en færdig asfalt på. Der vil fra den færdige asfalt til overkant kantsten være en højdeforskel ca. 7 cm.
Kommunen tilbyder i den forbindelse at lægge fliser i overkørslerne foran de enkelte huse. Det stykke kommunen tilbyder at lægge er stykket fra kantstenen indtil skel. Hvis I ønsker dette skal I sørge for at have fliserne parate, når anlægsfolkene går i gang på jeres vej, og fortælle dem hvad i ønsker / forventer.                                                                                   Hvis man ikke har nogle sten af en bestemt type, som man ønsker lagt, vil kommunen ligge Holmegårdssten i farven grå (14 x 21 cm), fra kantstenen til skel.
Man kan desuden tilkøbe ydelser fra anlægsfolkene, hvis man får behov for at lægge dele af indkørslen om i forbindelse med etableringen af overkørslen. Entreprenøren som står for arbejdet er:
SVEND ERIK LIND A/S
Reballevej 6, Åes 8700 Horsens Tlf: 75 669180
Kontaktperson hos SVEND ERIK LIND A/S: Tonny Jakobsen  4080 9335  t.j@se-lind.dk
Kommunens kontaktperson: Karsten Jensen   8940 4954  /   2920 8649    kaje@aarhus.dk
Solvangens kontaktperson: Keld Stoltenborg  5049 6599  keld@solvangen.org   eller hele bestyrelsen:  bestyrelsen@solvangen.org.
Man er også velkommen til at kontakte de folk som udfører arbejdet på stedet med sine spørgsmål.
Kommunen har lavet en Vejledning til overkørsler, som indeholder de fleste væsentlige oplysninger – så sørg for at læse den også!

Store sten i området vil blive fjernet efterhånden som entreprenørerne kommer frem til dem. Der må ikke ligge sten på stierne. Dette er gjort i den første byggefase for at forhindre store lastbiler og lignende i at køre på og ødelægge stierne. Derfor bliver de nu fjernet.

Kommunen er gået i gang med kantsten på Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115. Da kommunens planlægningsfolk var på ferie, var der desværre ikke kommet en seddel i postkasserne hos beboerne på Etape 1. På de næste etaper vil der komme en seddel i postkasserne hos beboerne ca. en uge før arbejdet påbegyndes.

En mere præsis tidsplan kunne man ikke give, da der er mange faktorer der indvirker på hastigheden af arbejdet. Der er dog en aftale om at arbejdet bør være afsluttet April 2010. Rækkefølgen er som følger:

 • Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115.
 • Etape 2, Solbjerg Hedevej 61 – 99.
 • Etape 3, Hasselvangen 1 – 11.
 • Etape 4, Hasselvangen 13 – 23.
 • Etape 5, Hasselvangen 225 – 249.
 • Etape 6, Hasselvangen 251 – 281.
 • Etape 7, Hasselvangen 50 – 68.
 • Etape 8, Hasselvangen 32 – 48.
 • Etape 9, Hasselvangen 2 – 30.

Der er sat kantsten på Etape 1. Det er den måde og højde, som alle kantsten vil blive sat på, så kig på Solbjerg Hedevej 101 – 115, hvis du vil vide hvordan det bliver. Når kantstenene er sat, vil der komme en færdig asfalt på. Der vil fra den færdige asfalt til overkant kantsten være en højdeforskel ca. 7 cm.

Kommunen tilbyder i den forbindelse at lægge fliser i overkørslerne foran de enkelte huse. Det stykke kommunen tilbyder at lægge er stykket fra kantstenen indtil skel. Hvis I ønsker dette skal I sørge for at have fliserne parate, når anlægsfolkene går i gang på jeres vej, og fortælle dem hvad i ønsker / forventer. Hvis man ikke har nogle sten af en bestemt type, som man ønsker lagt, vil kommunen ligge Holmegårdssten i farven grå (14 x 21 cm), fra kantstenen til skel.

Man kan desuden tilkøbe ydelser fra anlægsfolkene, hvis man får behov for at lægge dele af indkørslen om i forbindelse med etableringen af overkørslen.

Entreprenøren som står for arbejdet er: SVEND ERIK LIND A/S, Reballevej 6, Åes 8700 Horsens Tlf: 75 669180

Kontaktperson hos SVEND ERIK LIND A/S: Tonny Jakobsen  4080 9335  t.j@se-lind.dk

Kommunens kontaktperson: Karsten Jensen   8940 4954  /   2920 8649    kaje@aarhus.dk

Solvangens kontaktperson: Keld Stoltenborg  5049 6599  keld@solvangen.org   eller hele bestyrelsen:  bestyrelsen@solvangen.org.

Man er også velkommen til at kontakte de folk som udfører arbejdet på stedet med sine spørgsmål.

Kommunen har lavet en Vejledning til overkørsler, som indeholder de fleste væsentlige oplysninger – så sørg for at læse den også!

Beplantningsplan

Som alle nok kan se, så har der været en del mere fremskridt på anlægsområdet henover sommeren. Arbejdet foregår efter den vedtagne Beplantningsplan.

Punkter som vi har diskuteret med kommunen er

 • Volden: Vi nævnte vores bekymring om beplantningen på volden. Arkitekten kom med en længere forklaring på, hvad tanken bag det var. Uklippet græs med naturligt præg. Han sagde han fuldstændig kunne stå inde for kvaliteten. Det står ikke til diskussion at volden er vores.
 • Der er udarbejdet en plan for realisering af beplantningesplanen. Bestyrelsen afventer stadig en kopi. Helge sagde at vi godt kunne regne med at planen holder nu. De starter med fællesarealerne og fortsætter med arealerne omkring bebyggelsen, når Kommunen anlægsfolk er færdige
 • Hvis folk gerne vil have flyttet nogle træer i forhold til hvor de idag står på planen er der i stor udstrækning mulighed for dette.
 • Søerne: Arkitekten har også stået for anlægget af søerne i Lystrup (red: disse er stort set algefrie) og sagde at der var ikke lavet noget særligt der, men at vandgennemstrømningen gør forskellen. Helge sagde at vandgennemstrømningen vil stige markant, når de andre storparceller bliver bebygget. Det er iøvrigt Grundejerforeningen der kommer til at skulle stå for vedligehold af søerne. Mht. stiens niveau har man valgt at anlægge den tættere på søen for at give mere variation når man går. De sagde samstemmende at stien ikke vil komme til at stå under vand  – kun kortvarigt ved skybrud f.eks.

Færdiggørelse af veje

** Update – Kommunen går i gang Mandag med Etape 1. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne opfordre folk til at sprede information omkrin planen og mulighederne nævnt i indlægget nedenfor, så hvis du ved, at nogen på din vej ikke har læst dette indlæg, så tag fat i dem og forklar dem, hvor de kan finde informationen. ***

Kommunen går umiddelbart efter sommerferien i gang med at færdiggøre veje og stier i vores område. I første omgang vil det dreje sig om etablering af kantstene, græsrabatter, og overkørsler til de enkelte huse.
Vejene vil blive færdiggjort i følgende rækkefølge med forventet opstart i uge 31-32.

Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115.
Etape 2, Solbjerg Hedevej 61 – 99.
Etape 3, Hasselvangen 1 – 11.
Etape 4, Hasselvangen 13 – 23.
Etape 5, Hasselvangen 225 – 249.
Etape 6, Hasselvangen 251 – 281.
Etape 7, Hasselvangen 50 – 68.
Etape 8, Hasselvangen 32 – 48.
Etape 9, Hasselvangen 2 – 30.

Kommunen tilbyder i den forbindelse at lægge fliser i overkørslerne foran de enkelte huse. Hvis I ønsker dette skal I sørge for at have fliserne parate, når anlægsfolkene går i gang på jeres vej.

Man kan desuden tilkøbe ydelser fra anlægsfolkene, hvis man får behov for at lægge dele af indkørslen om i forbindelse med etableringen af overkørslen.

Kommunen har lavet en Vejledning til overkørsler, som indeholder de fleste væsentlige oplysninger – så sørg for at læse den også!