Referat af bestyrelsesmøde d. 3. September

Tilstede: Rene, Keld, Anne og Heidi
Afbud: Bo og Henrik

Dasorden

  • Nyt bestyrelsesmedlem
  • Økonomi
  • Trafikdæmpning
  • Vejproblematikker
  • Gennemgang af område
  • Legepladser
  • Kontingent
  • Status fra grundejerforening

Nyt bestyrelsesmedlem
Heidi træder ud af bestyrelsen, da hun er flyttet. Istedet træder vores 1. suppleant ind, Bo Christensen, Solbjerg Hedevej 81.

Økonomi
Bo havde sendt en status på økonomien. Alle vores penge er overført til Jyske Bank, men hvis et medlem skulle komme til at indbetale kontingent til Århus Lokalbanken har vi stadig kontoen der. Bo har gjort status på alle kontingentbetalinger og talt med de der ikke har betalt endnu. Der er sendt rykkere ud til fire medlemmer.

Trafikdæmpning.
Bestyrelsen afventer svar på forespørgsel om trafikdæmpning.

Vejproblematikker.
Der er den sidste tid blevet lavet forskelligt asfaltarbejde på vejene udfor sh 111, hv 241 og en under stikvej ved hv 225. Kvaliteten lader noget tilbage. Keld tager kontakt til Århus Kommune for at høre, hvorfor vi ikke er orienteret og for at sikre at manglerne bliver udbedret.

Gennemgang af grønne område
Vi skal have gennemgået området for at se om der er noget der er gået ud og om Aarhus Kommune har erstattet de busket der er gået ud. René og Kjeld gennmgår området.

Legepladsen
Vi skal have lavet en forespørgsel om der er nogen der vil hjælpe med at maile/oliere Legepladsen i løbet af efteråret. Anne laver en forespørgsel på webben.

Kontingent
Næste kontingentopkrævning bliver til oktober.

Status fra Grundejerforening.
Keld gjorde status på kontingentindbetaling til grundejerforenignen. Der er tre parcelforeninger, der mangler at indbetale og der er sendt rykkere ud (2.rykker).