Legepladser

Vi har spurgt kommunen om penge til anlæg af legepladser. Der er afsat 50.000 kr men der er i regi af grundejerforeningen, og dem bør vi jo nok have med på råd før vi når alt for langt med planlægningen. Helge foreslog at vi etablerede grundejerforeningen i løbet af efteråret

Beplantningsplan

Som alle nok kan se, så har der været en del mere fremskridt på anlægsområdet henover sommeren. Arbejdet foregår efter den vedtagne Beplantningsplan.

Punkter som vi har diskuteret med kommunen er

  • Volden: Vi nævnte vores bekymring om beplantningen på volden. Arkitekten kom med en længere forklaring på, hvad tanken bag det var. Uklippet græs med naturligt præg. Han sagde han fuldstændig kunne stå inde for kvaliteten. Det står ikke til diskussion at volden er vores.
  • Der er udarbejdet en plan for realisering af beplantningesplanen. Bestyrelsen afventer stadig en kopi. Helge sagde at vi godt kunne regne med at planen holder nu. De starter med fællesarealerne og fortsætter med arealerne omkring bebyggelsen, når Kommunen anlægsfolk er færdige
  • Hvis folk gerne vil have flyttet nogle træer i forhold til hvor de idag står på planen er der i stor udstrækning mulighed for dette.
  • Søerne: Arkitekten har også stået for anlægget af søerne i Lystrup (red: disse er stort set algefrie) og sagde at der var ikke lavet noget særligt der, men at vandgennemstrømningen gør forskellen. Helge sagde at vandgennemstrømningen vil stige markant, når de andre storparceller bliver bebygget. Det er iøvrigt Grundejerforeningen der kommer til at skulle stå for vedligehold af søerne. Mht. stiens niveau har man valgt at anlægge den tættere på søen for at give mere variation når man går. De sagde samstemmende at stien ikke vil komme til at stå under vand  – kun kortvarigt ved skybrud f.eks.

Færdiggørelse af veje

** Update – Kommunen går i gang Mandag med Etape 1. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne opfordre folk til at sprede information omkrin planen og mulighederne nævnt i indlægget nedenfor, så hvis du ved, at nogen på din vej ikke har læst dette indlæg, så tag fat i dem og forklar dem, hvor de kan finde informationen. ***

Kommunen går umiddelbart efter sommerferien i gang med at færdiggøre veje og stier i vores område. I første omgang vil det dreje sig om etablering af kantstene, græsrabatter, og overkørsler til de enkelte huse.
Vejene vil blive færdiggjort i følgende rækkefølge med forventet opstart i uge 31-32.

Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115.
Etape 2, Solbjerg Hedevej 61 – 99.
Etape 3, Hasselvangen 1 – 11.
Etape 4, Hasselvangen 13 – 23.
Etape 5, Hasselvangen 225 – 249.
Etape 6, Hasselvangen 251 – 281.
Etape 7, Hasselvangen 50 – 68.
Etape 8, Hasselvangen 32 – 48.
Etape 9, Hasselvangen 2 – 30.

Kommunen tilbyder i den forbindelse at lægge fliser i overkørslerne foran de enkelte huse. Hvis I ønsker dette skal I sørge for at have fliserne parate, når anlægsfolkene går i gang på jeres vej.

Man kan desuden tilkøbe ydelser fra anlægsfolkene, hvis man får behov for at lægge dele af indkørslen om i forbindelse med etableringen af overkørslen.

Kommunen har lavet en Vejledning til overkørsler, som indeholder de fleste væsentlige oplysninger – så sørg for at læse den også!