Referat fra bestyrelsesmøde i Solvangen d. 30-04-2015

Deltagere: Johan, Kim, Keld, Jon, Erik

Afbud: Rene

 1. Status efter generalforsamling
 • Indkrævning af gæld er klaret.
 • Grønne områder er beplantet.
 • Hvad angår Busrute 20 har vi indsendt kommentarer til midttrafik og afventer udfald.
 • Der er et bump ved Rema 1000. Der har været henvendelse til kommunen, som vil udbedre det.
 • Kommunen vil udbedre broen ved skoven med en ny og stærkere bro.
 • Der er en skrå grøn installationskasse ved Hasselvangen 61. Johan skriver til AURA
 • Kabler der stikker op ved Hasselvangen 23 og Hasselvangen 245. Johan skriver til AURA
 • Legeplads maling/renovering, rettelse af gyngehest. Erik finder ud af hvem der vil stå for det. Keld har lidt maling stående og skriver rundt hvilken det er vi skal bruge. Købt af Lars Lai
 • Der undersøges priser på udlægning af ny asfalt. Rene
 1. Økonomi
 • Girokort for betaling for 2015 kommer ud i løbet af et par uger, med betaling 1 juni.
 1. Grundejer forening
 • Formand til grundejer foreningen søges, seddel uddeles sammen med faktura. Jon printer evt. en seddel til alle.
 • Udbud til grønne områder og vinterrydning udbydes fra grundejerforeningen
 • Støtter til træer rundt i området, de er brækkede og støtter ikke. Keld tager det med ved kommunegennemgangen ved overlevering af det nye område.
 • Tilbud på fejning af Hasselvangen (den buede fællesvej) indhentes. Keld indhenter tilbud.
 • Rensning af højen især tidsler og mælkebøtter, ligesom ved kantsten. Keld indhenter tilbud.
 • Planere nogle områder af stien bag højen så det bliver muligt at klippe. Keld indhenter tilbud.
 1. Trafikdæmpning
 • Vi kan sende forslag til Solbjergfællesråd der kan tage det med til Kommunen ved den årlige gennemgang af området. Der skal leveres et oplæg med 3 optioner 1. Dyr (anlagt cykel sti), 2. Mellem (cykel sti i en side anlagt), 3. Billig (striber som cykelsti) – Jon skriver til politiet om kontrol.
 1. Eventuelt

Tak for et fint møde