Høringssvar Lokalplan 854

Her er Solvangens høringssvar til Lokalplan 854

Vi håber at der er mange beboere der også vil indsende deres meninger og kommentarer til Lokalplan 854, da den også får betydning for os.

Høringssvar Lokalplan 854 – Nyt boligområde nord for Østergardsvej i Solbjerg.

Indsendt af parcelforeningen Solvangen. Forening for Hasselvangen 1-281 og Solbjerg Hedevej 61-115

Følgende fremsendes en række synspunkter som repræsenterer parcelforeningen Solvangen.

Synspunkterne er flere og kan fremsættes under 4 overskrifter:

 1. Manglende hensyn til eksisterende beboere i lokal området

 2. Konkrete kommentarer til udstykningen 854

 3. Trafikale konsekvenser af udstykningen 854

 4. Generelle betragtninger om kommunens tilgang til udvikling af lokal området

 1. Manglende hensyn til eksisterende beboere i lokal området

Det er et generelt ønske, at der ved en udstykning af denne størrelse også tages hensyn til eksisterende beboere i området. Det gælder både i forhold til støjgener, trafikafvikling, grønne arealer, udsyn, involvering etc.

Eksempelvis tyder det på at kommende beboere er skærmet bedre af for støj og trafik gener etc. end eksisterende beboere, som bor langs Solbjerg Hedevej, til trods for at de eksisterende beboere bor på det stykke af Solbjerg Hedevej hvor der er og vil komme mest trafik.

Dette kommer bl.a til udtryk ved at man i hele den nye udstykning etablerer cykelsti, støjmure og fartdæmpning.

I de efterfølgende mere specifikke kommentarer fremsættes flere synspunkter som understøtter ovenstående og som understreger behovet for også at tage hensynet til eksisterende beboere med i overvejelserne i den videre proces.

2.  Konkrete kommentarer til udstykningen 854

2.1 Vejen bør gennemføres i etaper jvnf. Udstykningsfaserne

 • for at undgå gennemgående trafik inden der reelt er behov for det opfordres kommunen til at vente med at udføre vejen over Møddebro bæk

2.2 Uddybning af trafik dæmpende foranstaltninger

 • for at fastholde at den nye vej gennem udstykningen ikke bliver en omfarts vej ønskes en nærmere præcisering af hvad de fartdæmpende foranstaltninger er. Målet om en max. Hastighed på 40 km/t som nævnt i 854 ønskes også på resten af Solbjerg Hedevej.

3. Trafikale hensyn som konsekvens af konsekvenser af udstykningen 854

 1. Hastighedsdæmpning på Solbjerg Hedevej
 2. Allerede i dag er Solbjerg Hedevej en meget befærdet vej Med en ny udstykning øges trafik mængden voldsomt og vejens udformning inviterer til ekstremt høj fart.
 3. I sidste nummer af Solbjerg Nu (Marts 2010 side 5) omtales en fartmåling på Solbjerg Hovedgade fra Oktober 2009.

http://www.solbjerg.nu/infusions/fckfusion/images/uploads/file/solbjerg_nu/04_solbjerg_nu_marts_10.pdf

Den viser en gennemsnitsfart på 53 km/t på hverdage og 62km/t i weekender.

Da hovedgaden er er mere buet end Hedevejen og har fartdæmpende foranstaltninger, må det være rimeligt at antage at farten på hedevejen er højere, og der bl.a. derfor skal fartdæmpende foranstaltninger til på hedevejen.

Det er et kraftigt ønske, at kommunen forholder sig kritisk til hvorledes hastigheden kan dæmpes på vejen. Dette bør allerhelst ske med en cykel sti langs hele Solbjerg Hedevej samt bløde chikaner ala Solbjerg Hovedgade. Dette skal både ses i lyset af skolebørn, men også den øvrige færdsel på cykel til og fra boligområdet til indkøbsmuligheder/busforbindelser etc. Mængden af trafik på Solbjerg Hedevej nu og i fremtiden bør illustreres og de fornødne hensyn tages hurtigst muligt!

Igen efterlyses der hensyn til eksisterende beboere.

Afvikling af trafik fra Solbjerghovedgade/Solbjerghedevej til landevejen

Allerede i dag er der trafikale problemer i spidsbelastningsperioder til og fra Solbjerg v. Udkørslen til hovedvejen v. Varmeværket. Det er et kraftigt ønsket at kommunen forholder sig til hvorledes en fornuftig afvikling af den øgede trafik skal opnås. Den nye udstykning vil medføre en kraftig stigning i trafikken til og fra Solbjerg som der skal tages højde for. Allerhelst bør man overveje tilkørselspor ud på hovedvejen for at få en mere gnidningsfri tilkørsel til hovedvejen. Løsningsmodellen med en rundkørsel ved Solbjerg Hedevej og Solbjerg Hovedgade vil efter vores mening ikke løse noget.

4. Generelle betragtninger om kommunens tilgang til udvikling af lokal området

 1. Som det fremgår er det hensynet til eksisterende beboere som ligger os på sinde. Vi har et stort ønske om at komme i en nærmere dialog med kommunen omkring de fremsatte synspunkter. Vi ønsker specielt at bidrage til en nærmere dialog omkring de trafikale udfordringer som byen vil opleve som konsekvens af lokalplan 854.
 2. Vi vil derfor gerne mødes med relevante embedsmænd og politikere for at kunne fremsætte vores synspunkter.
 3. Vi håber man fra kommunens side vil se velvilligt på dette.

Med venlig hilsen

Parcelforeningen Solvangen

Trick-tyv på spil?

Info fra en beboer i området:

Igår (red: 27.03) aftes kl 19.00 kom der en nydelig ung, udenlandsk mand og bankede på vores dør og ville sælge os nogle oliemalerier. Han talte engelsk og var studerende i Århus.

Han var meget venlig og fortalte hvorfor han gik rundt og solgte billeder og sagde at han lige havde været inde hos naboen. Vi havde tilfældigvis gæster, og en af dem sagde at vi under ingen omstændigheder skulle lukke ham ind, da hendes nabo i Beder havde sagt, at hun havde talt med politiet om selv samme mand, da hun syntes han var lidt mistænkelig. Politiet havde bekræftiget hende i, at det var en god måde for tyve at komme indenfor og se “varerne an” inden et indbrud. Han kan jo gå rundt i alle rum og holde malerierne op på væggene, så “kunderne” kan se dem inden de bestemmer sig for et evt. køb. Det var netop det han foreslog os, men vi afslog ham.

Så dette er en advarsel til alle i området og i parcelforeningen. Sig det endelig videre til naboer og venner, så vi alle er bekendt med denne nye måde at tilsnuske sig indenfor. Jeg kommer også til at tænke på, at det jo snart er ferie tid og så har de jo god tid til at lave et indbrud i de huse de har været inde i. Så vær ekstra gode til at holde øje med hinandens huse mens I er på ferie.