Referat af bestyrelsesmøde d. 26. april

Tilstede: Marlene, Rune, Anne, Berit og Keld

Dagsorden:
1) Vagtværn
2) Vedtægtsændringer
3) Vedtægter, Grundejerforeningen
4) Evt.

Ad. 1
Der er blevet tilbud, og tilbudene lød på omkring 6 kr pr. husstand pr. døgn. Dette vurderer vi er alt for dyrt og har derfor besluttet ikke at gå videre med denne sag.

Ad. 2
Vedtægterne blev gennemgået og der er blevet udarbejdet et forslag til en revidering af vedtægterne. Vi er dog i bestyrelsen blevet enige om at denne revision kan vente til næste års generalforsamling, hvorfor vi har valgt ikke at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Ad. 3
Der er blevet udarbejdet et forslag til vedtægter til den nye grundejerforeningen. Forslaget blev gennemgået og revideret. Vi mangler dog at der udarbejdes en overordnet fordelingsnøgle før der kan indkaldes til stiftende generalforsamling. Marlene kontakter kommunen for at høre hvordan vi får udarbejdet denne. Vi satser på en stiftende generalforsamling inden sommerferien.

Ad. 4
Gennemgang af område. Anne og Kjeld foretager en gennemgang af fællesarealer sammen med kommunen.

Legepladser. Vi har haft kontakt til en række legepladsfirmaer, men så længe grundejerforeningen ikke er stiftet kan vi ikke komme videre i denne sag. Vi må afvente stiftelsen af grundejerforeningen.