Referat af bestyrelsesmøde d. 20. februar

Tilstede: Heidi, Henrik, Keld og Bo
Afbud fra Anne og Rene

Dagsorden
1. Gennemgang af regnskab
2. Gennemgang af forslag til budget.
3. Forberedelse af generalforsamling
4. Bestyrelsens sammensætning i det nye år
5. Organisering af arbejdet omkring etablering af legeplads


ad. 1
Grundejerforeningens regnskab blev gennemgået. Derefter blev parcelforeningens gennemgået. Der  manglede et endeligt beløb for parcelforeningens udgifter til grundejerforeningen. Det fik Bo på mødet. Herefter er regnskabet klar til revisoren.

ad. 2
Vi vil fastholde kontingent på 2400 kr, men der må absolut ikke komme mindre ind på vejfonden. I 2012 forventer vi at have en ekstra post til pølser, øl og vand i forbindelse med opsætning af legeplads.

ad. 3
Bestyrelsen diskuterede punkterne til generalforsamlingen. Opførelsen af legepladsen vil blive en punkt på dagsordenen.
Henrik laver indkaldelsen.

ad. 4
Rene, Anne, Bo og Keld er på valg. Alle ønsker genvalg.
Bent er på valg som suppleant. Keld undersøger om han ønsker at genopstille.
Vi mangler en revisorsuppleant.

ad. 5
Bestyrelsen diskuterede organiseringen af opførelsen af legepladsen. Keld undersøger hvordan de andre storparceller kan bidrage.

Vi har haft indbrud!

Mens vi har været på vinterferie har vi desværre haft indbrud.

Det er formodentlig sket mandag 13/2 om aftenen (vores genbo opdagede det tirsdag).

Heldigvis er ingen stor skade sket, og udbyttet var meget begrænset.

Håber ikke det er sket for andre af jer, men vi er selvfølgelig meget interesserede i,

om der er nogen der har observeret noget mistænkeligt i nabolaget…?

 

Mvh.

Josefine & Peter Rasmussen,

Solbjerg Hedevej 63.